Jdi na obsah Jdi na menu
 


                               


Historie plemene
Původ
Bernský salašnický pes pochází ze Švýcarska z oblasti kolem Bernu Dürrbachu. V této oblasti s hojnými zemědělskými usedlostmi se vyskytoval selský pes. Takoví psi museli být oddání svému domovu a svým lidem, tudíž své lidi, domov a teritorium spolehlivě hlídali. Od selského psa se očekávalo, že zůstane na dvoře a nebude se toulat daleko po okolí natož aby pytlačil. Když lidé cestovali musel jim být přítulným průvodcem, když ho s sebou vzali na pole , měl zůstat poblíž, bez toho aby na něj někdo dohlížel. Pomáhal při shánění a udržováni dobytka pohromadě, někdy byl využíván k tahání vozíků s menšími náklady. S ostatními zvířaty na statku musel žít v míru. Zkrátka takový pes musel být všestranně použitelný, jako rodinný, hlídací, strážní, doprovodný, tažný a ovčácký pes v jednom. Tyto rozmanité úkoly vyžadovaly jeho inteligenci, ochotu k práci, ovladatelnost, domáckost, věrnost, ostražitost, statečnost, mírnost, vyrovnanost. Všechny tyto vlastnosti si bernský salašnický pes zachoval dodnes. To můžu jednoznačně potvrdit na mých psech.
Byla od nich požadována síla, pohyblivost a vytrvalost. Měl správnou velikost a srst, která ho chránila před nepřízní počasí. Při tom všem byl bezproblémový a nenáročný ve všech ohledech. Nenáročný na péči, snadno vychovatelný, zdravý, statný a nenáročný na výživu
Oč u takového psa šlo nejméně byl vzhled.Psi se ve vzhledu naprosto lišili, ve velikosti, barvě i struktuře srsti. Ne všichni vykazovali dnešním standartem požadovanou trojbarevnost.
Objevení plemene

S rozvojem kynologie v Evropě vznikl také ve Švýcarsku ve 2. polovině 19 století také zájem o kynologii. O čistokrevné psy, jejich chov a výstavy. Do zorného úhlu se v této souvislosti dostal také Dürrbächler. Poprvé se objevil na výstavách v letech 1902-1904, ještě jako oficiálně neuznané plemeno, ale v takzvané pokusné třídě. 3 psi a jedna fena, kteří se zúčatnili druhé výstavy v Bernu byli jako první zapsání do švýcarské plemenné knihy jako Dürrbacher Sennenhunde. Jmenovali se Prinz, Ringgi, Phylax a Belline. Därrbachleři velmi zaujali tehdejšího nadšeného kynologa curyšského profesora Alberta Heima. Jako rozhodčí, autor kynologických odborných publikací dělal hodně pro existenci, zajištění a podporu těchto starých selských psů. V roce 1907 byl založen Dürrbach-Klub a byl vydán katalog s určenými znaky plemene. Spolek byl v roce 1912 přejmenován na Berner-Sennenhunde-Klub. Na výstavách pomalu stoupaly počty Dürrbachlerů. Zásadním průlomem byla výstava v Burgdorfu v roce 1910, kde se rozhodčímu A. Heimovi předvedlo 107 jedinců.V tomto roce byl revidován standart z roku 1907, který platil od roku 1910 až do roku 1951. Pak byl málo změněn. V roce 1973 byl standart přepracován, rozepsán a zmodernizován. Poslední platné znění pochází z roku 19993.V porovnání s prvními standarty se obraz tohoto plemene poněkud změnil. Dnešní bernský salašnický pes je vyšší,kudrnatá srst byla vyloučena, bílá barva se redukovala a kresba se tím harmonizovala. V zásadě, ale zůstal berňák takový, jakého ho viděl profesor Heim na počátku 20. století.Obrazek

Rozšíření

Obliba bernských salašnických psů brzy přesáhla hranice Švýcarska. V Německu se zakladateli německého chovu stali pes Senn vom Schlossgut a fena Regina vom Oberaargau. První vrh se zde narodil v roce 1919 v chovatelské stanici vom Sieberhaus.

Počátky chovu v ČR
První fenu jménem Cora von Vieraugli dovezl z tehdejší NDR v roce 1977 pan Ing Jan Šlosárek z Jihlavy. Pvní vrh se narodil 29.04.1979 v chovaletské stanici z Jihlavska pana ing Šlosárka. Bohužel žádné štěně z tohoto vrhu do dalšího chovu u nás nezasáhlo. Zakladatelkou dnešního chovu berňáku u nás se stala fena pocházející ze Švýcarska Leika von Bucheggberg. Její majitelka paní Ing Marie Řádková, se stala zapálenou propagátorkou tohoto plemene a její chovatelská stanice Mara CS položila základ dnešnímu chovu benského salašnického psa u nás. Leika se dožila neuvěřitelných 13 let, čímš dala do vínku naším berňákum základ pro pevné zdraví a dlouhověkost. Klub švýcarských salašnických psů byl založen v roce 1986. Zakládající schůze klubu švýcarských salašnických psů se konala 8.3.1986 v Brně. Prvním předsedou se stal pan Oldřich Duchoň , zakládajících členů bylo 27. Chovnou základnu tvořilo tehdy 7 psů a 8 fen BSP. Ve stejný den se konala i první Speciální klubová výstava, kam bylo přihlášeno 20 psů. Rozhodčím byl pan Ing.Jan Findejs. Prvním vítězem se stal Felix vom Haus Warmerdam majitele ing.Kamila Řádka. Krev tohoto psa taky koluje v žilách spousty čaských bernských salašnických psů.

Standart
(FCI č.45 z 12.března 1993)
Země původu: Švýcarsko
CHARAKTERISTIKA:
Původně hlídací, honácký a tažný pes na selských dvorech, dnes také jako člen rodiny a všestranný pracovní pes.
KLASIFIKACE F.C.I.:
Skupina II,sekce 3-švýcarští salašničtí psi,bez pracovní zkoušky.
CELKOVÝ VZHLED :
dlouhosrstý,trojbarevný,víc než středně velký,silný a pohyblivý užitkový pes se silnými končetinami,harmonický a vyrovnaný.
DŮLEŽITÉ POMĚRNÉ MÍRY(formát):
poměr kohoutkové výšky k délce těla asi 9:10,raději zavalitější než dlouhý.
CHARAKTER A CHOVÁNÍ(POVAHA):
jistý,pozorný,ostražitý a nebojácný v každodenních situacích,dobrácký a přítulný ve styku se známými osobami,sebejistý a přátelský vůči cizím,střední temperament,dobrá ovladatelnost.
HLAVA:
Silná, temeno z profilu i ze předu poněkud zaoblené. Výrazný, avšak ne příliš silný čelní sklon (stop), slabě vyznačená čelní rýha, silný, středně dlouhý, rovný nos.
Čenich: černý
Pysky: slabě vyjádřené,černé
Chrup: úplný, silný nůžkový skus
Oči: tmavohnědé, mandlového tvaru s dobře přiléhajícími víčky
Uši (závěs): trojúhelníkové,lehce zaoblené, vysoko nasazené, středně velké, v klidu ploše přilehlé
KRK:
Silný, osvalený, středně dlouhý.
TRUP:
silný kompaktní
Hrudník: dosahující do výšky loktů, široký s výrazným předhrudím, zaoblený hrudní koš s široce oválným průřezem.
Hřbet: silný a rovný
Bederní partie: široká a silná
Záď: mírně zaoblená
Břicho: nevyznačené
Ocas: hustě osrstěný,osahující alespoň po hlezna, v klidném postoji svěšený, v pohybu povznášený na linii hřbetu nebo i lehce nad.
KONČETINY
Přední nohy:
Všeobecně: postavení spíš široké, z předního pohledu rovné a rovnoběžné
Lopatky: dlouhé, silné, šikmo uložené, s nadloktím tvoří ne příliš tupý úhel, přilehlé a dobře osvalené.
Nadprstí: téměř kolmé postavení, pevné
Tlapky: krátké, zakulacené a uzavřené, prsty dobře klenuté
Zadní nohy:
Všeobecně: postavení při pohledu zezadu rovné, nikoliv úzké, nadprstí a tlapky ani vtočené ani vytočené, paspárky musí být odstraněny
Stehno: poměrně dlouhé, při pohledu ze strany tvoří s bércem výrazný úhel, široké,silné a dobře osvalené
Hlezna: silná a dobře úhlená
POHYB
prostorný,rovnoměrný ve všech druzích pohybové akce,uvolněný, v klidu je při posuzování zepředu a zezadu vedení končetin přímé
SRST
Druh srsti: dlouhá, splývavá nebo mírně zvlněná
Barva srsti: sytě černá základní barva se sytým červenohnědým pálením na tvářích, nad očima, na všech čtyřech nohách a na hrudníku a s bílými znaky:
čistý bílý symetrický znak začínající na čele, přes nos a s rozšířením oboustranně kolem čenichu, zužuje se přes hrdlo a spojitě přechází na hrudník. Znak na čele nemá dosahovat až k pálení nad očima a bílá na nose má sahat nejvýše ke koutkům pysků.
žádoucí jsou bílé tlapky a bílá špička ocasu
toleruje se menší bílá skvrna na zátylku a na zadku
VELIKOST
psi 64-70 cm kohoutková výška,ideální je 66-68 cm
feny 58-66 cm kohoutková výška,ideální je 60-63 cm NEDOSTATKY
na každou odchylku od vyjmenovaných znaků se pohlíží jako na nedostatek. Jeho posouzení musí být ve vztahu ke stupni odchylky, podle míry závažnosti.
Vady anatomické a srsti
jemná kostra
předkus nebo podkus
absence více zubů než nejvýš dvou P1,chybění stoličky M3 se za chybu nepovažuje
entropium, ektropium
prohnutý hřbet,přestavená bedra,spáditá linie hřbetu
ocas zatočený nebo zalomený
výrazně kudrnatá srst
Vady zbarvení:
chybějící znak na hlavě
příliš široký znak na čele a nebo na nose výrazně přesahující za koutek pysků
velká skvrna na zátylku
bílý límec na krku
bílá na předních nohách výrazně nahoru přesahující střed zápěstního kloubu (holínka)
rušivá asymetrie znaku na hlavě a na hrudníku
nečistá bílá (silný výskyt pigmentových skvrn)Obrazek
hnědý nebo červený nádech základní černé barvy
Vady povahy:
slabá povaha, agresivita
Vady vyřazující z posouzení:
rozštěp patra
modré nebo různobarevné oko
krátká nebo drsná srst
chybějící trojbarevnost
srst jiné barvy než černé
Pozn.: Psi musí mít patrné normálně vyvinutá dvě varlata, která jsou úplně uložená v šourku

Nejčastější otázky zájemců o berňáka aneb jaký je a co od něj můžu očekávat?
Hlídá?
Berňák vzbuzuje za plotem již jsou velikostí a mohutností respekt. Myslím, že nikdo cizí by si jen tak k nám na zahradu bez našeho vědomí vejít nedovolil. Skoro by jsme ani nepotřebovali zvonek. Příchod každé návštěvy je ohlášen řádným štěkáním a to trvá tak dlouho než si přijdeme k brance pro návštěvu. Když pak holkám řeknu, klid, hodné, to je návšteva tak již hosta bez problému přijmou a chovají se k němu přátelsky. Leckeří naší návštěvníci jsou velice překvapeni jak se ti za plotem "zlí psi" změní jako mávnutím kouzelného proutku v mazlíky.

Je toto plemeno vhodné k dětem?
Ano,mohu potvrdit vlatní zkušeností. Když se nám narodila dcerka, tak se z našich psích dam staly chůvy. Když na zahradě spala ležely u kočárku a hlídaly. Když začala plakat hned mi to přišly "oznámit". Později, když malá začala lézt a chodit měla snahu je krmit piškoty, bylo neuvěřitelné, když si něco braly ode mě tak mi div nesežraly ruku a od malé velice pomaloučku opatrně.I když berňák bezmezně děti miluje, tak nedovolte aby mu ubližovaly. Dítě nemá rozum a nechápe, je potřeba, tak jak pejska vychovávat i děti, učit hladit, netahat, neubližovat. Malá se po našich holkách válí, hladí je .Když si venku hraje holky leží opodál a bedlivě sledují nebo přijdou k ní , je to kouzelné to pozorovat. V létě ji tahají ve vozíku v zimě na saních a obě strany mají radost.
Jak je to se slintáním?
Slintání nebývá u berňáků problémovou věcí.Berňák má pevné, spíše suché pysky a jestli ho nezkazíte "žebráním u stolu", slinu neuvidíte (při námaze za tepla samozřejmě ano, ale to je venku).
Jak je to s výchovou?
S laskavou výchovou je třeba začít již v době, kdy si domu přinesete několikatýdenního medvídka.Co nebudete chtít aby "páchal" v dospělosti, nedovolte ani štěněti. Buďte důslední, ale laskaví. Berňák je medvěd s citlivou duší, velmi dobře reaguje na změnu intonace hlasu, takže zvýšení hlasu je pro něj dostatečným pokáráním, Navíc je to plemeno velice učenlivé, pro pánečka udělá cokoliv. Rychle se učí. Není to tvrdohlavé plemeno. Velice dobře se dá naučit základní poslušnosti bez nutnosti návštěvy kynologického cvičiště, pokud budete důslední, laskaví a budete se pejskovi věnovat dostatek času.Je to plemeno, které nesnáší dril a tvrdé zacházení, pak by jste mu zlomili jeho citlivou povahu.Mladý berňák má většinou přirozenou nedůvěru k věcem které nezná, někdy to může přerůst až v bázlivost. Proto radím všem novým majitelům našich štěňnátek, aby již odmalička pejska seznamovali s různě rušným prostředím, vzali jej do města, hromadné dopravy...

Jak mohu svého pejska zaměstnat?
Záleží na vašich časovým možnostech.Pokud se nechcete věnovat nějakému výcviku, stačí s ním podnikat delší či kratší vycházky. Pokud ho vezmete na nějakou horskou tůru, bude vás velice rád doprovázet. V zimě mu dopřejte pokud máte děti aby je tahal na saních, pozor není to tažný pes netahá sám, pán musí jít vedle něj, sám dopředu nepůjde. Rádi asistují při každodenních domácích pracech. Na zahradě vás bude hlídat při všech činnostech. Pokud může domů, tak rádi pomáhají vařit a hlavně ochutnávat :-)).V létě někteří rádi plavou. Někteří píšu proto, že naše Cina byla vyložený neplavec, vodu milovala, ale pokud dosahovala výše než po její břicho tak do ní nevlezla, byla dokonalým hloubkoměrem, díky ní jsme přesně rozeznali kde bude hluboko. naopak Caira hloubky vyhledává,plavání ji moc baví.

Jakému výcviku se můžu s pejskem věnovat?
Berňák je velice vhodný k záchranářskému výcviku, canisterapii. Já se s Cairou věnuji rekrečnímu běhání agility. Je možno s tímto plenemem docházet na klasický cvičák. Toto sem dělala s Cinou, složili jsme úspěšně ZOP a ZUP. Výše jsme se nedostali, obranu nechtěla dělat, ani jsem ji nenutila, nemají to v sobě. I když mi teď na tomto místě bude oponovat spousta novodobých majitelů berňáků, kteří obranu s berňáky cvičí, a budou tvrdit, že to v sobě mají, já to u mých psů probouzet nechci, tím by se zcela změnily původní vlastnosti tohoto ušlechtilého a laskavého psa.Pokud zamýšlíte věnovat se výcviku psa obranáře přimlouvala bych se za to, zvolit jiné plemeno.
Nevhodné sporty pro berňáka
Za zcela nevhodné považuji dlouhodobý běh berňáka u kola. Ke kolu na delší trasy ho raději neberte.
Může být celoročně umístěn venku?
Celoroční ubytování venku mu nevadí.Jeho srst je k tomu uzpůsobena.
Můžu si berňáka pořídit do panelového bytu?
Toto plemeno do bytu vhodné není. Pokud na tom trváte hodně promyslete vaše možnosti. Má poměrně bohatou srst, při línání budou chlupy všude. Potřebuje pohyb, máte dost času věnovat se výcviku, procházkám nebo jste celý den v práci?
Máme malý dvůr můžeme si berňáka pořídit?
Pokud pejskovi zajistíte každodenní procházky velký prostor nepotřebuje, malý dvůr bohatě stačí.
Vztah k ostatním domácím zvířatům
Jak už jsem psala v kapitole o historii plemene, Bernský salašnický pes velice dobře toleruje ostatní domácí zvířata. My jiná zvířata nemáme, ale některá naše odchovaná štěňátka žijí bez problémů s jinými zvířaty. Např Clark se dělil o svoje místečko s kočkama a při odchovu koťat dokkonale asistoval jako adoptivní otec. Caila zase denně pomáhá paničce u koní, Arrad pase slepice na dvoře...
Další pozoruhodné vlastnosti
Absence loveckého pudu. na procházkách po lese si nás holky hlídají, nevyhledávají stopu zvěře ani ji nehoní.

Obrazek 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

najkrajsie foto

(bara, 24. 3. 2009 12:23)

no aj ja som mala take aj zasa mam teraz som dostala pred tyzdnom su krasne hhhhhh...:)

Prosím o radu

(Helena, 11. 2. 2009 6:57)

Dobrý den,
máme roční holčičku Berňáka a teď v lednu začala hrozně línat. Celý rok je venku. Není nějaká chyba v životosprávě?

poraďte

(maruška, 6. 9. 2008 19:16)

mám doma 9měsícu staré štěně berňka a v červenci hodně vylínal zdá se mě že je hrozně chudý ale váhu má v pořádku je to u tohoto plemene normální nebo ne?

o pejskovi

(sára konečná, 5. 5. 2008 16:07)

suprrrrrrrr.

Žádost o kontakt

(Lukáš Zeman, 3. 3. 2008 21:16)

Dobrý den,
prosím Vás o sdělení (zaslání) tel. kontaktu na chovatelskou stanici Mara (majitelky paní ing. Marie Řádkové).

Předem děkuji

Lukáš Zeman
tel. 723 386 893
Husitská 378
348 13 Chodová Planá

Tahání sáněk

(Marek, 22. 10. 2007 14:38)

Dobrý den, píšete že rád tahá sáňky. Máme dvouletou fenku Berňáka Báru, kterou bych to rád naučil. Rád bych se zeptal jaké máte zkušenosti s použitím vhodného postroje pro tohoto psa. Chtěl bych jí využít na procházky s naším prckem, takže žádné extra výkony, ale i přesto chci aby jí to bavilo a cítila se dobře. O této variantě jsem se nikde nedočet, jelikož většinou všude se píše o sportovním mushingu a závodech a o plemenech psů k závodění atd.